De Bevrijdingsfeesten

Hieronder vind u enkele foto's van de bevrijdingsfeesten, gehouden op 29 augustus 1945 op het kermisveld achter de Vlamingstraat te Zoetermeer. Dit veld kon men vinden op de hoek van de Vlamingstraat en de Broekweg (thans J.L. van Rijweg). Er waren wedstrijden met praalwagens en ook de periodes tijdens de oorlog werden nagespeeld compleet met Volkssturm en Jeugdstorm weergave.